Logo | KAMEA Blog
02.07.2015  • 

Zaslúžia si našu pozornosť - Zaslúžia si našu pomoc!

Každý mesiac, už 5 rokov dobrovoľne prispievame určitou čiastkou na Útulok v Dubnici nad Váhom a v Novom Meste nad Váhom.
Teší nás, keď vieme, že môžeme nezištne pomáhať.
Snažíme sa pomôcť hlavne tým, ktorí to sami nedokážu.
Nie je možné zachrániť celý svet, ale pokiaľ sa to len trošku dá, chceme aby bol lepší a ľahší pre tých, ktorí o ňu nemôžu ústne požiadať. Chceme a budeme pomáhať aj naďalej.
...pretože nám to nie je jedno...